Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3745
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна економіка" для студентів напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання
Authors: Попов О. Є.
Кліменко О. М.
Мащенко М. А.
Даниленко С. В.
Keywords: безпека
державне регулювання
соціальна економіка
стратифікація
соціалізація економіки
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна економіка" для студентів напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання / укл. О. Є. Попов, О. М. Кліменко, М. А. Мащенко та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 40 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і практичних занять, матеріал щодо закріплення знань (індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійну роботу, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3745
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.