Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30835
Title: Трансформація бізнес-моделі підприємства в умовах нестабільності
Authors: Потапов В.
Keywords: бізнес-модель
бізнес-модель підприємства
канва бізнес-моделі
трансформація бізнес-моделі
умови нестабільності
бізнес-бізнесу
бізнес-споживачу
бізнес-уряду
Issue Date: 2023
Citation: Потапов В. Трансформація бізнес-моделі підприємства в умовах нестабільності: дипломна робота на здобуття вищої освіти магістра: спец. 073 ″ Менеджмент″ освітньої програми «Бізнес-адміністрування» / В. Потапов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 82 с.
Abstract: В теоретичній частині дипломної роботи проведено морфологічний аналіз понять «бізнес-модель» і «економічна нестабільність», порівняно бізнес-модель й альтернативні підходи до концептуалізації діяльності підприємства, описано структуру канви бізнес-моделі, надано класифікацію бізнес-моделей підприємства, висвітлено принципи побудови бізнес-моделі, а також узагальнено способи подолання невизначеності зовнішнього середовища й сучасні напрямки трансформації бізнес-моделей підприємств. В другому розділі роботи проведено комплексний аналіз діяльності ТОВ «ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ», зокрема надано загальну характеристику підприємства, проведено фінансовий аналіз його діяльності, а також проаналізовано існуючу бізнес-модель підприємства і виявлено притаманні їй недоліки. В третьому розділі роботи запропоновано й обґрунтовано шляхи трансформації бізнес-моделі ТОВ «ЄВРОТЕХЕЛЕКТРОМОНТАЖ» за рахунок посилення присутності в сегменті В2С і освоєння сегменту B2G.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30835
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Потапов.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.