Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30834
Title: Обґрунтування вибору інформаційного забезпечення для управління ІТ-проєктами
Authors: Перерва О.
Keywords: проєкт
ІТ-проєкт
управління проєктами
інструменти управління ІТ-проєктами
методології управління проєктами
програмний продукт
метод аналізу ієрархій
Issue Date: 2023
Citation: Перерва О. Обґрунтування вибору інформаційного забезпечення для управління ІТ-проєктами: дипломна робота на здобуття вищої освіти магістра: спец. 073 ″ Менеджмент″ освітньої програми «Бізнес-адміністрування» / О. Перерва. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 83 с.
Abstract: Метою дипломної роботи є окреслення основ управління ІТ-проєктами та обґрунтування вибору інструментів для управління ними. У дипломній роботі розкрито сутність та особливості управління ІТ-проєктами, проаналізовано сучасні методології та інструменти управління ними. Проведено комплексний аналіз компанії WiserBrand. Фінансовий аналіз діяльності WiserBrand показав, що динаміка більшості показників показує позитивні зміни у 2022 році в порівнянні з 2021 роком і це свідчить про ефективність діяльності компанії. Аналіз процесу управління проєктами компанії, дозволив виділили основні проблеми: проблеми підвищення ефективності організації процесу управління проєктами та проблеми збільшення надання ІТ-послуг на ринку. Рекомендації щодо вибору інформаційного забезпечення для управління ІТ-проєктами включають аналіз та експертну оцінку наданих програмних продуктів. Для прийняття правильного рішення щодо вибору програмного продукту для управління ІТ-проєктами було застосовано метод аналізу ієрархій. З рекомендованого переліку відповідно до визначених критеріїв, з’ясовано, що програмний продукт Asana є найбільш придатним для впровадження.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30834
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перерва.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.