Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30233
Title: Менеджмент знань: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня
Authors: Єрмоленко О. О.
Keywords: менеджмент знань
інноваційна діяльність
новації
технології
розвиток
Issue Date: 2023
Citation: Менеджмент знань: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / уклад. О. О. Єрмоленко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 16 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30233
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.532РП_ВК5_Менеджмент знань_ЄРМОЛЕНКО О..pdf982,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.