Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30224
Title: Державне регулювання економіки та економічна політика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня
Authors: Шумська Г. М.
Keywords: державне регулювання економіки
економічна політика
органи публічної влади
система макроекономічних показників
економічний розвиток
економічне зростання
цифровізація
Issue Date: 2023
Citation: Державне регулювання економіки та економічна політика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / уклад. Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 11 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання за дисципліною. Представлено зміст навчальної дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості методики оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Вміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне адміністрування" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/30224
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.