Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29591
Title: Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Гавкалова Н. Л.
Грузд М. В.
Шумська Г. М.
Keywords: публічне управління
дипломна робота
тема дослідження
методи дослідження
наукова новизна
результати дослідження
захист
Issue Date: 2023
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. Н. Л. Гавкалова, М. В. Грузд, Г. М. Шумська; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.  — Електрон. текстові дан. (634 КБ). — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. — 44 с. : іл. — Загол. з титул. екрану. — Бібліогр.: с. 34.
Abstract: Розглянуто порядок написання, оформлення та захисту дипломної роботи. Наведено перелік тем, запропонованих до написання, вимоги до оформлення роботи, а також приклади оформлення її основних структурних елементів. Рекомендовано для студентів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньої програми "Публічне управління" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29591
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2023-Гавкалова Н Л, Грузд М В, Шумська Г М.pdf752,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.