Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29233
Title: Сучасні інформаційні технології та системи
Authors: Аксак Н. Г.
Гризун Л. Е.
Щербаков О. В.
Золотарьов В. А.
Золотарьова І. О.
Корабльов М. М.
Коцюба В. П.
Лосєв М. Ю.
Фролов О. В.
Мінухін С. В.
Keywords: електронне навчання
мультиагентна система
кіберінциденти
штучний інтелект
бенчмарк
Spark-кластер
Issue Date: 2022
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Сучасні інформаційні технології та системи [Електронний ресурс] : монографія /  Н. Г. Аксак, Л. Е. Гризун, О. В. Щербаков [та ін.] ; за заг. ред. Пономаренка В. С. — Електрон. текстові дан. (22,9 МБ).  — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 270 с. : іл. — Загол. з титул. екрану. — Бібліогр.: с. 263-267. 
Abstract: Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку сучасних інформаційних технологій і систем різних видів та різного прикладного характеру. Монографія становить інтерес як для фахівців, сферу діяльності яких безпосередньо пов'язано з розробленням прикладних інформаційних технологій і систем, так і для більш широкого кола фахівців. Вона буде корисною викладачам, аспірантам і студентам, що спеціалізуються в галузі інформаційних технологій, і всім, хто серйозно цікавиться пробле-мами інформаційного суспільства.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29233
Appears in Collections:Монографії (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022-за заг ред Пономаренка ВС.pdf4,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.