Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29151
Title: Логістичний менеджмент та адміністрування. Практикум для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня
Authors: Авраменко О. В.
Письмак В. О.
Keywords: логістичне управління виробництвом
логістичне управління процесом закупок
логістичне управління процесом виробничого просування продукції
логістичне управління процесом дистрибуції
логістичне адміністрування
організаційні структури логістики
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Логістичний менеджмент та адміністрування. Практикум для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] /  уклад. О. В. Авраменко, В. О. Письмак ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. — Електрон. текстові дан. (220 КБ). — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 44 с. — Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації щодо проведення практичних, семінарських занять і виконання завдань для самостійної роботи студентів. Запропоновано типові завдання, що дозволяють студентам набути практичних умінь і навичок щодо використання логістичного менеджменту та адміністрування для підвищення стійкості підприємства, координації дій та вирішення конфліктних ситуацій. Наведено комплекс управлінських функцій і процедур, що здійснюються логістичними менеджерами підприємств для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей логістичних систем. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29151
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Авраменко О В, Письмак В О.pdf615,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.