Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29132
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Черемська О. С.
Сухенко В. Г.
Карікова Н. М.
Keywords: українська мова
норми
стилі
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2022
Citation: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівня / укл. О. С. Черемська, В. Г. Сухенко, Н. М. Карікова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 9 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; уміщено плани занять, види роботи щодо формування компетентностей, перелік рекомендованої літератури; запропоновано систему оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Рекомендовано для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» закладів вищої освіти.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29132
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.