Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28878
Title: Основи гостинності: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Жуков В. В.
Keywords: індустрія гостинності
послуга
якість послуги
якість обслуговування
стандарт обслуговування
конкурентоспроможність
корпоративна культура
Issue Date: 2022
Citation: Основи гостинності: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / укл. В. В. Жуков – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 17 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено перелік тем та ключових питань, які будуть розглянуті під час вивчення дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання за дисципліною, порядок оцінювання результатів навчання та розподіл балів протягом всього періоду вивчення матеріалу, а також рекомендована література. Рекомендовано для студентів спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28878
Appears in Collections:Методичні матеріали (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.516_!Основи_гостинностi_2023.pdf620,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.