Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28665
Title: Маркетинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ус М. І.
Keywords: маркетинг
потреба
ринок
споживач
поведінка споживачів
маркетингові дослідження
комплекс маркетингу
конкуренти
посередники
контактні аудиторії
товар
послуга
маркетингові комунікації
маркетингова товарна політика
ціна
збут
конкурентоспроможність
маркетингове середовище
Issue Date: 2022
Citation: Маркетинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. М. І. Ус – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 16 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено перелік тем та ключових питань, які будуть розглянуті під час вивчення дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання за дисципліною, порядок оцінювання результатів навчання та розподіл балів протягом всього періоду вивчення матеріалу, а також рекомендована література. Рекомендовано для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітньої програми «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28665
Appears in Collections:Методичні матеріали (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.282_!Маркетинг_ОП_Облiк_i_аудит_Ус_М.I.pdf823,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.