Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28647
Title: Визначення поняття конкурентоспроможність людських ресурсів для ефективного планування діяльності
Authors: Геращенко І. М.
Нвако Блесінг Чамака
Keywords: конкурентоспроможність
конкурентоспроможність людських ресурсів
ефективність планування діяльності
планування діяльності
Issue Date: 2022
Citation: Геращенко І. М. Визначення поняття конкурентоспроможність людських ресурсів для ефективного планування діяльності / І. М. Геращенко, Нвако Блесінг Чамака // Клієнтоорієнтованість як інструмент формування стратегічних конкурентних переваг компанії. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 листопада 2022 р. - Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. - C. 221-227.
Abstract: Функціональна сутність поняття «конкурентоспроможність людських ресурсів» розкриває ті індивідуальні характеристики людини, від яких залежить успішність виконання певних видів діяльності, що забезпечують її переваги порівняно з іншими як в професійному, так і життєвому плані. Наведено підходи до визначення змісту категорії «конкурентоспроможність людських ресурсів» (людини, громадянина, спеціаліста тощо). Складність проведення аналізу існуючих підходів до тлумачення її змісту пов’язана насамперед з тим, що у науковій літературі досить часто використовуються синонімічні поняття: «конкурентоспроможність людських ресурсів», «конкурентоспроможність спеціаліста (фахівця, працівника)», «конкурентоспроможність громадянина» тощо. Кожна з цих категорій хоча і має безпосереднє відношення до розкриття змісту категорії «конкурентоспроможність людських ресурсів як суб’єкта економічної діяльності», але має певні особливості та домінуючі акценти у тлумаченні.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28647
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.