Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28392
Title: Аналіз методичних підходів до оцінки культури персоналу компанії
Authors: Цзяньпін М.
Keywords: організаційна культура
оцінка організаційної культури
оцінка культури персоналу компанії
Issue Date: 2022
Citation: Цзяньпін М. Аналіз методичних підходів до оцінки культури персоналу компанії / М. Цзяньпін // Сучасні тенденції сталого розвитку: теорія, методологія, практика: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Т. В. Полозової. - Харків: ХНУРЕ, 2022. – С. 326-331.
Abstract: В умовах посилення впливу глобалізації на розвиток бізнесу в усіх країнах світу, дослідження та аналіз культури мультинаціональних організацій є актуальною проблемою, якою зараз займаються вчені і дослідники у сфері крос-культурного менеджменту. В даному дослідженні визначено, що кожен з цих методичних підходів до оцінки культури шляхом дослідження цінностей (ціннісний підхід) має як переваги так і недоліки, при цьому важливо те, що усі ці методичні підходи характеризуються універсалізмом і тому можуть бути використані в комплексно, оскільки оцінують цінності на різних рівнях культури (організаційному та національному). Тому в подальшому дослідженні пропонується проаналізувати та оцінити культуру персоналу компанії саме використовуючи усі проаналізовані методичні підходи в комплексі.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28392
Appears in Collections:Статті студентів (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дзян_пiн_роздiл_моно.pdf382,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.