Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28144
Title: 1С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня
Authors: Волошан І. Г.
Пасенко Н. С.
Keywords: 1С: Підприємство
автоматизація обліку
консалтинг бізнес-процесів
обліково-аналітичне забезпечення бізнес-процесів виробничого підприємства
Issue Date: 2018
Citation: 1С: Обліковий консалтинг в управлінні бізнес-процесами підприємства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. І. Г. Волошан, Н. С. Пасенко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. — Електрон. текстові дан. (40,4 МБ). — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. — 128 с. — Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Наведено завдання й алгоритми їх вирішення, що допоможе формуванню у студентів компетентностей з основ ведення облікового процесу виробничого підприємства та використання отриманої інформації для прийняття управлінських рішень і бізнес-планування. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28144
Appears in Collections:Методичні матеріали (ОБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018-Волошан І Г, Пасенко Н С.pdf5,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.