Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28064
Title: Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Самойленко В. В.
Сігаєва Т. Є.
Keywords: виробнича практика
переддипломна практика
науково-дослідна практика
Issue Date: 2022
Citation: Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Самойленко, Т. Є. Сігаєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. — Електрон. текстові дан. (435 КБ). — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 40 с.: іл. — Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано наскрізну програму практики. Наведено структуру, зміст основних розділів, організацію підготовки та написання звітів. Рекомендовано для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійних програм «Логістика», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності» першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28064
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022-Самойленко В В, Сігаєва Т Є.pdf690,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.