Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27994
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ястремська О. М.
Пасько М. І.
Томах В. В.
Keywords: менеджмент
менеджмент організацій і адміністрування
менеджмент інноваційної діяльності
логістика
дипломна робота
Issue Date: 2022
Citation: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. О. М. Ястремська, М. І. Пасько, В. В. Томах; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. — Електрон. текстові дан. (661 КБ).  — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. — 43 с. — Загол. з титул. екрану..
Abstract: Подано методичні рекомендації щодо структури, змісту основних розділів, організації підготовки та написання, правил оформлення й порядку захисту дипломних робіт освітнього рівня "бакалавр". Рекомендовано для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-професійних програм "Логістика", "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент інноваційної діяльності" першого (бакалаврського) рівня всіх форм навчання.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27994
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022-Ястремська О М, Пасько М І, Томах ВВ.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.