Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27903
Title: Актуальні напрями розвитку туристичної індустрії
Authors: Давидова О. Ю.
Сисоєва С. І.
Keywords: готель
засоби розміщення
туристична інфраструктура
якість обслуговування
Issue Date: 2022
Citation: Давидова О. Ю. Актуальні напрями розвитку туристичної індустрії / О. Ю. Давидова, С. І. Сисоєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матер. XІ Всеукр. наук.-практ. конф., присв. до 70-річчя з дня народж. проф. В. Ф. Доценка, м. Київ, 17 18 трав. 2022 р.: тези допов. – Київ: НУХТ, 2022. – С. 191-192.
Abstract: У публікації визначено сутність поняття готель. Наголошено на важливості комплексного розвитку туристичної інфраструктури, що містить як будівництво нових засобів розміщення, так і супутню інфраструктуру. Виділено низку проблем, які існують у готельній галузі. Надано чинники, що впливають на якісне обслуговування у готельному підприємстві. Запропоновано чинники підвищення ефективності діяльності засобів розміщення в Україні.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27903
Appears in Collections:Статті (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповіді.pdf1,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.