Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27735
Title: Організація гостинності та крос-культурні особливості в сфері послуг
Authors: Давидова О.
Сисоєва С.
Keywords: готельний бізнес
послуга
персонал
культура
якість
Issue Date: 2022
Citation: Давидова О. Організація гостинності та крос-культурні особливості в сфері послуг / О. Давидова, С. Сисоєва // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ., м. Львів, 19 трав. 2022 р.: тези допов. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. – С. 61-64.
Abstract: У публікації надано сутність обслуговування у готелі, як основної складової індустрії гостинності. Визначено необхідність тактовної поведінки працівників готелю та фактори, що її обумовлюють. Охарактеризовано культуру поведінки готельного працівника та її складові. Відзначено необхідність забезпечення високої якості обслуговування відвідувачів шляхом колективних зусиль працівників усіх служб готелю на основі впровадження передового досвіду, нової техніки і технологій. Наведено ключові рушійні фактори зростання конкурентоздатності закладу на ринку готельних послуг. Акцентовано увагу на завданнях керівників підприємств готельного бізнесу у напрямку навчання та мотивація персоналу, подолання комунікативних бар’єрів, поширення етичних норм, та формуванню ефективної крос-культурної комунікації.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27735
Appears in Collections:Статті (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповіді.pdf789,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.