Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27734
Title: Особливості послуг готельного бізнесу як невід’ємної складової індустрії гостинності
Authors: Давидова О.
Keywords: індустрія гостинності
послуга
діяльність
підприємство
готельне господарство
Issue Date: 2022
Citation: Давидова О. Особливості послуг готельного бізнесу як невід’ємної складової індустрії гостинності / О. Давидова // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ., м. Львів, 19 трав. 2022 р.: тези допов. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. – С. 65-67.
Abstract: У публікації надано сутність та складові індустрії гостинності. Наведено сутність та ключові функції готельного бізнесу у структурі індустрії гостинності. Представлено порівняльний аналіз змісту понять «готельна справа», «готельний бізнес», «готельна індустрія». Визначено особливості готельної послуги. Охарактеризовано основні та додаткові послуги підприємства готельного господарства.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27734
Appears in Collections:Статті (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповіді.pdf757,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.