Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27733
Title: Актуальні проблеми формування системи якісного обслуговування споживачів в індустрії гостинності
Authors: Давидова О.
Keywords: підприємство
готельне господарство
якість
послуга
обслуговування
споживач
Issue Date: 2022
Citation: Давидова О. Актуальні проблеми формування системи якісного обслуговування споживачів в індустрії гостинності / О. Давидова // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ., м. Львів, 19 трав. 2022 р.: тези допов. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. – С. 53-55.
Abstract: У публікації визначено сутність та ключові функції готельного господарства, як основної складової індустрії гостинності. В якості однієї з головних проблем українських готельних підприємств виділено формування системи якісного обслуговування споживачів. Надано сутність та відмітні характеристики готельних послуг. Представлено складові якості, якими повинні володіти послуги, як засіб задоволення визначених потреб населення. Наголошено на необхідності забезпечення контролю та управління якістю підприємством готельного господарства, як постачальником послуг.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27733
Appears in Collections:Статті (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповіді.pdf756,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.