Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27732
Title: Актуальні аспекти формування ефективного складу персоналу підприємства готельно-ресторанного бізнесу
Authors: Давидова О.
Keywords: готельно-ресторанний бізнес
підприємство
персонал
управління
розвиток
Issue Date: 2022
Citation: Давидова О. Актуальні аспекти формування ефективного складу персоналу підприємства готельно-ресторанного бізнесу / О. Давидова // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ., м. Львів, 19 трав. 2022 р.: тези допов. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. – С. 68-70.
Abstract: У публікації відзначено, що від обслуговуючого персоналу підприємства готельно-ресторанного бізнесу напряму залежить імідж та рентабельність підприємства. Зазначено, що повноваження і обов’язки, покладені на кожного працівника, визначає організаційна структура підприємства. Наведено служби, які є у будь-якому готелі. Охарактеризовано вимоги сьогодення до сучасного фахівця у готельно-ресторанному бізнесі. Визначено чинники, від яких залежить формування ефективного складу персоналу підприємства готельно-ресторанного господарства. Акцентовано увагу на доцільності застосування кадрового планування в управлінні підприємством, як складової частини стратегічного планування.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27732
Appears in Collections:Статті (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези доповіді.pdf762,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.