Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27305
Title: Соціальна та економічна історія України : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітньої програми “Публічне управління” першого (бакалаврського) рівня
Authors: Баличева Л. В.
Добрунова Л. Е.
Мацюцький В. М.
Свинаренко Н. О.
Keywords: українські землі
соціально-економічний розвиток
суспільство
господарство
еволюція
Issue Date: 2021
Citation: Соціальна та економічна історія України : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітньої програми “Публічне управління” першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Л. В. Баличева, Л. Е. Добрунова, В. М. Мацюцький, Н. О. Свинаренко. ‒ Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 10 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету викладання навчальної дисципліни. Наведено компетентності та результати навчання, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітньої програми “Публічне управління” першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27305
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РПНД СЕІУ для 281.pdf687,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.