Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27299
Title: Об’єктно-орієнтоване програмування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Парфьонов Ю. Е.
Keywords: клас
об’єкт
агрегація
успадкування
бібліотеки класів
C#
Java
Issue Date: 2021
Citation: Об’єктно-орієнтоване програмування : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня / укл. Ю. Е. Парфьонов. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 11 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27299
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ООП.pdf448,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.