Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27277
Title: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Уразова С. В.
Бутковська Н. О.
Діденко Ж. І.
Кобринець О. С.
Keywords: економічна кібернетика
іноземна мова
компетентність
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Citation: Іноземна мова академічної та професійної комунікації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. С. В. Уразова, Н. О. Бутковська, Ж. І. Діденко, О. С. Кобринець. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 9 с. (Укр., англ., нім., франц. мови).
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27277
Appears in Collections:Методичні матеріали (ПІФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051 ЕК.pdf131,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.