Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27252
Title: Об'єктно-орієнтоване програмування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Парфьонов Ю. Е.
Щербаков О. В.
Keywords: об'єктно-орієнтоване програмування
об'єктна модель
клас
метод
успадкування
поліморфізм
інтерфейс
елементи графічного інтерфейсу
Issue Date: 2021
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Об'єктно-орієнтоване програмування. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. Ю. Е. Парфьонов, О. В. Щербаков; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (1,60 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 92 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, метою яких є закріплення та поглиблення знань теоретичного матеріалу, набуття навичок у розробленні застосунків за допомогою об'єктно-орієнтованих мов програмування. За кожною лабораторною роботою визначено мету, завдання, порядок виконання та контрольні запитання. Рекомендовано для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27252
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-Парфьонов Ю Е, Щербаков О В.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.