Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27187
Title: Взаємозв’язок конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як один з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці
Authors: Геращенко І. М.
Keywords: стратегічне планування
конкурентоспроможність людських ресурсів
конкурентоспроможність підприємств
ринок праці
Issue Date: 2021
Citation: Геращенко І. М. Взаємозв’язок конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як один з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці / І. М. Геращенко // Вісник ХНТУ. ‒ 2021. ‒ № 2(77). – C. 246-251.
Abstract: У статті досліджено питання взаємозв’язку конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як один з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці. На основі виявлених тенденцій ринку праці, в частині конкурентоспроможності суб’єктів господарювання на державному, регіональному та внутрішньокорпоративному рівнях, сформульовано причини розбалансованості між конкурентоспроможністю підприємств та людських ресурсів на ринку праці: високий рівень еміграції освіченої та інтелектуальної частини працездатного населення, особливо за часи незалежності України; непрестижність робітничих професій у суспільстві та особливо серед молоді, що пов’язано з безліччю чинників; орієнтація більшості навчальних закладів на теоретичне навчання, що виявляється у розбалансованості компетентностей; формальне функціонування механізму співпраці між роботодавцями та освітніми установами; низький рівень впровадження результатів наукових досліджень в діяльність підприємств; використання традиційних, а іноді навіть застарілих технологій навчання в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців та робітників; відсутність повної та достовірної інформації щодо кон’юнктури ринку праці, адже служба зайнятості охоплює лише офіційний сектор, залишаючи поза увагою тих, хто самостійно шукає роботу без звернення за державною допомогою; низький рівень конкурентоспроможності підприємств як роботодавців на ринку праці, які акумулюють такі економічні ресурси, як матеріальні, фізичні, фінансові, інформаційно- комунікаційні, що виступають основою для формування умов праці персоналу, розкриття їх професійно- кваліфікаційного, творчо-креативного, особистісного потенціалу. Розроблена модель комплексна гармонізації взаємозв’язку конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як одного з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27187
Appears in Collections:Статті (МЛІ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.