Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27162
Title: Засади управління збутовою діяльністю підприємства
Authors: Пасько М. І.
Keywords: збут
збутова діяльність
комплекс заходів щодо збуту товару підприємства
інформаційно-комунікативні заходи
управління збутовою діяльністю підприємства
моніторинг показників ефективності збутової діяльності та коригування прийняття управлінських рішень
Issue Date: 2021
Citation: Пасько М. І. Засади управління збутовою діяльністю підприємства [Електронне видання] / М.І. Пасько // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19 лист. 2021 р. : тези допов. ‒ Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2021. – С. 278-281.
Abstract: Визначено, що першочерговим завданням суб’єктів господарювання, особливо промислових підприємств, є створення ефективної системи управління збутовою діяльністю. Проведено аналіз складових частин збутової діяльності як комплексу організаційних, технологічних та комерційних заходів щодо доведення товарів до кінцевих споживачів. Запропоновано до складових збутової діяльності додати інформаційно-комунікативні заходи, що здійснюються в процесі збутової діяльності, оскільки ведення переговорів із партнерами по збуту щодо укладення договорів; розроблення та реалізація комплексу комунікативних заходів (реклама, виставкова діяльність, public relations та ін.) є важливими, особливо підприємств, які працюють на ринку В2В. На основі аналізу основних категорій управління збутовою діяльністю окреслено перелік засад якісного здійснення процесу збуту, до якого запропоновано включити забезпечення моніторингу показників ефективності збутової діяльності та коригування прийняття управлінських рішень, оскільки «якість» збутової, як будь-якої іншої діяльності, визначається показниками ефективності, що потребують постійного моніторингу.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27162
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Пас_ко_М.I_.pdf687,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.