Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27154
Title: Алгоритмічне забезпечення рекoмендaційної системи вебсервісу для вивчення іноземних мов
Authors: Боднар Л. В.
Шулакова К. С.
Гризун Л. Е.
Keywords: алгоритм
рекомендаційна система
гібридна фільтрація
БД
вебсервіс
Python
фільтрація за змістом
кoлaбoрaтивнa фільтрація
Issue Date: 2021
Citation: Боднар Л. В. Алгоритмічне забезпечення рекoмендaційної системи вебсервісу для вивчення іноземних мов / Л. В. Боднар, К. С. Шулакова, Л. Е. Гризун // Вісник НТУ «ХПІ» : Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. наук. пр. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – № 2 (6). – С.100-106.
Abstract: Дана робота присвячена аналізу aлгoритмічнoгo забезпечення рекомендаційних систем мультимедійного контенту та розробці вебсервісу для підвищення ефективності вивчення іноземних мов за допомогою рекомендаційної системи, яка персоналізовано підбирає навчальний контент для користувача. Для формування переліку необхідного мультимедійного контенту були обрані основні критерії рекомендаційної системи, виявлені основні потреби користувачів, які повинна вирішувати система, оскільки підвищення ефективності вивчення іноземної мови досягається не тільки шляхом вибору методів навчання, але й переглядом мультимедійного контенту, а саме новин, фільмів, навчальних роликів, кліпів та ін. З боку методу реалізації aлгoритмічнoгo забезпечення були розглянути різні види фільтрації даних від сучасних технічних методів до бібліотек для забезпечення функціональності системи та обрано алгоритм на основі гібридної фільтрації, при якому використовуються відомі оцінки користувачів для прогнозування уподобань іншого користувача. Розроблені функціональні вимоги та запропоновано вебсервіс, який уможливлює комплексний вплив на навчання користувача при вивченні іноземної мови, програмна реалізація якого виконана за допомогою мов Java Script, Python та додаткових бібліотек. Ця реалізація дозволяє побудувати процес відстеження змін стосовно вимог користувача та передавати інформацію в базу даних (БД) і після аналізу вхідних даних змінювати запропонований мультимедійний контент користувачу. Під час подальших досліджень заплановано проведення практичних експериментів з урахуванням специфіки тих чи інших методів навчання іноземних мов і застосування статистичних даних для оцінки ефективності роботи алгоритму запропонованої рекомендаційної системи.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27154
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paper3.pdf979,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.