Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27081
Title: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Черемська О. С.
Сухенко В. Г.
Карікова Н. М.
Keywords: українська мова
норми
стилі
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2022
Citation: Українська мова (за професійним спрямуванням) : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня / укл. О. С. Черемська, В. Г. Сухенко, Н. М. Карікова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. – 11 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; уміщено плани занять, види роботи щодо формування компетентностей, перелік рекомендованої літератури; запропоновано систему оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Рекомендовано для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27081
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр мова(ПС) 281_Черемська О.С (оновл.).pdf598,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.