Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26941
Title: Трансформація світового ринку в умовах глобалізації
Authors: Литвиненко А. О.
Литвиненко О. Д.
Keywords: глобалізація
міжнародний бізнес
ТНК
світова економіка
Issue Date: 2021
Citation: Литвиненко А. О. Трансформація світового ринку в умовах глобалізації / А. О. Литвиненко, О. Д. Литвиненко // Міжнародні економічні та суспільні відносини: стан, проблеми, перспективи розвитку : монографія / за ред. Л. М. Савчук, М. В. Корнєєва. – Дніпро: Пороги, 2021. – С. 69-110.
Abstract: Головною властивістю сучасного етапу розвитку світової економіки є необхідність подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та глибоких системних диспропорцій у життєдіяльності окремих суб’єктів господарювання та країни в цілому. В умовах швидкого впровадження досягнень науково-технічного прогресу в світі спостерігається підвищення потреб промисловості в ресурсах, що володіють високими якостями і властивостями. Наслідком глобального зростання конкуренції сировинних ринків планети стала загальна нестабільність в цінах і сформованих роками сегментах покупців, що зумовило інноваційний розвиток найбільш затребуваних напрямів економіки. Виробникам доводиться шукати можливості забезпечення своєї продукції інноваційними властивостями, не змінюючи радикально при цьому витрати виробництва і знижуючи вартість кінцевого продукту.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26941
Appears in Collections:Монографії (ПіТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография_Литвиненко.PDF806,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.