Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26832
Title: Тестування програмного забезпечення. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Скорін Ю. І.
Keywords: тестування
якість програмного продукту
методи пошуку помилок
процедура тестування
фази тестування
проблеми тестування
набір тестів
прогін тестів
стохастичне тестування
рівень тестування
модульне тестування
інтеграційне тестування
системне тестування
структура тестового набору
Issue Date: 2022
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Тестування програмного забезпечення. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. Ю. І. Скорін; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (421 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. - 46 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано у систематизованому вигляді методичні рекомендації до самостійної роботи студентів згідно з тематичним планом навчальної дисципліни. Вміщено загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів, методику підготовки до усного опитування, виконання практичних завдань, поточного тестового контролю. Рекомендовано для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26832
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022 - Скорін Ю І.pdf569,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.