Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26830
Title: Сучасні методології та середовища розроблення комп'ютерних інформаційних систем. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня
Authors: Ушакова І. О.
Медведєва І. Б.
Keywords: комп'ютерна інформаційна система
методологія розроблення
середовище розроблення
управління проєктами
бачення
персонаж
історія користувача
тестування
прототип
Issue Date: 2022
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Сучасні методології та середовища розроблення комп'ютерних інформаційних систем. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. І. О. Ушакова, І. Б. Медведєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (3,74 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. - 76 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, метою яких є закріплення та поглиблення знань теоретичного матеріалу, набуття навичок застосування сучасних методологій і середовищ для розроблення та впровадження інформаційних систем щодо певної предметної сфери, проєктної та командної роботи. За кожною лабораторною роботою визначено мету, завдання, засоби та порядок виконання, зміст звіту й контрольні запитання. Рекомендовано для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26830
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021- Ушакова І. О. Медведєва І. Б.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.