Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26651
Title: Сучаcні інтерактивні методи навчання в галузі алгоритмізації та тестування програмного забезпечення як концепція підвищення ефективності навчального процесу
Authors: Скорін Ю. І.
Щербаков О. В.
Keywords: аналіз
інтерактивність
ефективність
метод
моделювання
система
Issue Date: 2021
Citation: Скорін Ю.І. Сучаcні інтерактивні методи навчання в галузі алгорит-мізації та тестування програмного забезпечення як концепція підвищення ефективності навчального процесу / Ю.І. Скорін, О.В. Щербаков. // Вісник харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Збірник наукових праць. – Харків : ХНАДУ, 2021. – Вип. 94. ‒ С. 232–236.
Abstract: Визначено, що впровадження концепції сучасної вищої школи вимагає глибокого аналізу підготовки кадрів усіх сфер вищої освіти, що сприяє створенню нових підходів в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах з використанням сучасних методів навчання, зокрема активних й інтерактивних методів, які сьогодні набувають провідного значення.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26651
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья из сборника вип. 94.pdf931,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.