Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26631
Title: Українська мова як іноземна : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівня
Authors: Черемська О. С.
Сухенко В. Г.
Keywords: українська мова
морфологія
синтаксис
теми занять
компетентності
література
Issue Date: 2021
Citation: Українська мова як іноземна : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівня / укл. О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 9 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; уміщено плани занять, види роботи щодо формування компетентностей, перелік рекомендованої літератури; запропоновано систему оцінювання результатів навчання та використання засобів поточного й підсумкового контролю. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" третього (освітньо-наукового) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26631
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Укр.мова як іноз_071.pdf709,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.