Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26627
Title: Моделювання систем та методи оптимізації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Задачин В. М.
Keywords: ітераційний процес
похибка рішення
чисельні методи розв'язування математичних задач
математичне програмування
лінійне програмування
моделювання
система
модель
ідентифікація параметрів математичної моделі
системи масового обслуговування
мережі Петрі
ланцюги Маркова
Issue Date: 2021
Citation: Моделювання систем та методи оптимізації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / уклад. В. М. Задачин. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 16 с.
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни, структурно-логічну схему вивчення навчальної дисципліни, компетентності та результати навчання за дисципліною, зміст за модулями й темами, структуру залікового кредиту навчальної дисципліни, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26627
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МСтаМО_126.pdf593,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.