Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26552
Title: Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня
Authors: Мінухін С. В.
Ушакова І. О.
Голубничий Д. Ю.
Щербаков О. В.
Keywords: магістерська робота
компетентності
тематика
структура
зміст
наукова новизна
оформлення
Issue Date: 2021
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. С. В. Мінухін ,І. О. Ушакова, Д. Ю. Голубничий, О. В. Щербаков; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (127 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 38 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано методичні рекомендації щодо структури, змісту, організації підготовки та написання і порядку захисту дипломних робіт освітнього рівня "магістр". Наведено основні вимоги до організації, тематики, змісту та оформлення магістерських дипломних робіт. Рекомендовано для студентів освітньо-професійної програми "Комп'ютерні науки" підготовки магістрів за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі 12 "Інформаційні технології".
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26552
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021-Мінухін СВ, Ушакова ІО, Голубничий ДЮ та ін.pdf589,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.