Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26545
Title: Інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Дорохов О. В.
Keywords: соціальна сфера
інформаційно-комунікаційне забезпечення
інформаційні системи і технології
соціальна робота
цифрове суспільство
Issue Date: 2021
Citation: Інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О. В. Дорохов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26545
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОК 35. ІКЗСС.pdf471,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.