Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26544
Title: Програмування Інтернет : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Парфьонов Ю. Е.
Keywords: веб-застосунок
веб-фреймворк
Python
ORM
Django
Issue Date: 2021
Citation: Програмування Інтернет : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня / укл. Ю. Е. Парфьонов. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. - 14 с. (Укр. мов.)
Abstract: Наведено тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими має володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26544
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програмування Інтернет.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.