Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26534
Title: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня
Authors: Гур'янова Л. С.
Ушакова І. О.
Keywords: методи багатовимірного аналізу даних
кластерний аналіз
дискримінантний аналіз
методи скорочення простору ознак
хмарні технології
інформаційні технології управління науково-дослідними проектами
Issue Date: 2021
Citation: Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях: робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня: [Електронне видання] / укл. Л. С. Гур'янова, І. О. Ушакова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 22 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, методи навчання та викладання, методичні рекомендації щодо оцінювання знань. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26534
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕКСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мат.мет., моделі та інформ.тех. у наук. досл.pdf478,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.