Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26510
Title: Соціальна та економічна історія України : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Баличева Л. В.
Добрунова Л. Е.
Мацюцький В. М.
Свинаренко Н. О.
Keywords: робоча програма
соціальна та економічна історія України
компетентності
теми занять
оцінювання
Issue Date: 2021
Citation: Соціальна та економічна історія України : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Л. В. Баличева, Л. Е. Добрунова, В. М. Мацюцький, Н. О. Свинаренко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 12 с. (Укр. мова)
Abstract: Подано анотацію й характеристику навчальної дисципліни та структурно-логічну схему вивчення дисципліни. Наведено компетентності й результати навчання за дисципліною. Представлено зміст дисципліни за модулями й темами. Висвітлено особливості оцінювання результатів навчання та використання засобів контролю. Уміщено перелік рекомендованої літератури. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26510
Appears in Collections:Методичні матеріали (УМПІГ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соц та економ істор Укр .pdf647,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.