Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26458
Title: Основи алгоритмізації : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Лосєв М. Ю.
Keywords: алгоритм
обчислювальні моделі
рекурсія
абстрактні типи даних
асимптотичний аналіз
сортування
Issue Date: 2021
Citation: Основи алгоритмізації : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. М. Ю. Лосєв. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та крите¬рії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26458
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи алгоритмізації 126.pdf421,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.