Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26353
Title: Основи алгоритмізації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 124 “Системний аналіз” освітньої програми “Управління складними системами” першого (бакалаврського) рівня
Authors: Фролов О. В.
Keywords: алгоритм
блок-схема алгоритму
цикл
ітерація
рекурсія
машина Тюрінга
структури даних
складність обчислень
аналіз алгоритму
алгоритм сортування
алгоритм пошуку
Issue Date: 2021
Citation: Основи алгоритмізації: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 124 “Системний аналіз” освітньої програми “Управління складними системами” першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / укл. О. В. Фролов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів та література для вивчення розділів дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 124 “Системний аналіз” освітньої програми “Управління складними системами” першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26353
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи алгоритмізації.pdf514,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.