Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26350
Title: Бази даних: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Головко О. В.
Keywords: база даних
теорія відношень
реляційна модель
мова визначення даних
маніпулювання даними
підзапит
подання
табличний вираз
курсор
збережена процедура
тригер
Issue Date: 2021
Citation: Бази даних: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О. В. Головко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 15 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26350
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бази даних 121.PDF894,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.