Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26349
Title: Бази даних: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" освітньої програми «Комп'ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Головко О. В.
Євстрат Д. І.
Keywords: база даних
теорія відношень
реляційна модель
мова визначення даних
маніпулювання даними
підзапит
подання
табличний вираз
курсор
збережена процедура
тригер
Issue Date: 2021
Citation: Бази даних: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" освітньої програми «Комп'ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. Головко О. В., Євстрат Д. І. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 16 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» освітньої програми «Комп'ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26349
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Бази даних_122_Головко.PDF892,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.