Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26331
Title: Міжнародний інноваційний менеджмент : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Писаревська Г. І.
Keywords: інновації
інноваційна діяльність
транснаціональні корпорації
інноваційний проєкт
інноваційний розвиток
управління інноваційною діяльністю
Issue Date: 2021
Citation: Міжнародний інноваційний менеджмент : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / Укл. Г. І. Писаревська. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021 (Укр. мов.) – 12 с.
Abstract: Подано анотацію навчальної дисципліни, зміст тем, методи навчання та викладання, порядок оцінювання результатів навчання. Наведено список основної та додаткової літератури. Рекомендовано для студентів спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньої програми «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26331
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЕВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МіжнІнвМенедж.pdf721,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.