Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26269
Title: Операційні системи: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Голубничий Д. Ю.
Keywords: робоча програма
операційні системи
процеси
віртуальна машина
об'єктна модель
розподіл пам'яті
виконавчий файл
Issue Date: 2021
Citation: Операційні системи: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / уклад. Д. Ю. Голубничий. – Харків : ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2021. – 12 с. (Укр. мов.)
Abstract: Надані кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі інформаційних технологій; тематичний план навчальної дисципліни; зміст дисципліни за модулями та темами; плани лабораторних занять та самостійної роботи студентів. Вміщено рейтинг-план навчальної дисципліни, методи навчання і викладання дисципліни, а також порядок оцінювання результатів знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26269
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Операційні системи.pdf705,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.