Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26268
Title: Комп’ютерні мережі : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології ” освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня
Authors: Фролов О. В.
Keywords: ком’ютерні мережі
протоколи передачі даних
комутація
повторювач
маршрутизація
модель OSI
сервер
хост
сокет
домен колізій
канальний рівень
IP адреса
Ethernet
Http
Cisco Packet Tracer
Wireshark
Issue Date: 2021
Citation: Комп’ютерні мережі : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології ” освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня: [Електронне видання] / укл. О. В. Фролов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 15 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів та література для вивчення розділів дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 126 “Інформаційні системи та технології ” освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26268
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комп'ютерні мережі.pdf259,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.