Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26267
Title: Сучасні методології та середовища розроблення комп’ютерних інформаційних систем : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня
Authors: Ушакова І. О.
Медведєва І. Б.
Keywords: комп’ютерна інформаційна система
методологія розроблення
середовище розроблення
управління проєктами
бачення
персонаж
історія користувача
тестування
прототип
Issue Date: 2021
Citation: Сучасні методології та середовища розроблення комп’ютерних інформаційних систем : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. І. О. Ушакова, І. Б. Медведєва. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 13 с. (Укр. мов.)
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» освітньої програми «Комп'ютерні науки» другого (магістерського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26267
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Суч метод та серед розроб комп ІС.pdf761,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.