Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26050
Title: Оцінка цінності та ступеню старіння інформації при централізованому способі управління мережею
Authors: Лосєв М. Ю.
Keywords: комп'ютерна мережа
ресурси мережі
інформаційне забезпечення
керуючий центр
центр комутації
час збору інформації
цінність інформації
Issue Date: 2021
Citation: Лосєв М. Ю. Оцінка цінності та ступеню старіння інформації при централізованому способі управління мережею / М. Ю. Лосєв // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. ‒ 2021. ‒ № 2(43). ‒ С. 140-144.
Abstract: Розглядаються можливості підвищення ефективності управління комп'ютерною мережею шляхом моделювання процесу інформаційного забезпечення з урахуванням цінності та старіння інформації, що передається центром управління елементам мережі. Запропонована методика оцінки цінності інформації управління, яка доставляється до центрів комутації, при цьому враховується інтенсивність завантаження центрів комутації, їх відносну відстань від центру управління, час затримки доставки та обробки даних в мережі.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26050
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
583-Текст статті-1042-1-10-20210513.pdf410,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.