Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26014
Title: Оптимізація параметру функції-регулятора вузлів при кусково-лінійній інтерполяції плоских кривих з наявними точками перегину за асимптотично-оптимальним алгоритмом
Authors: Фролов О. В.
Keywords: інтерполяція
ламана
оптимізація
плоска параметрична крива
похибка
точка перегину
цільова функція
Issue Date: 2020
Citation: Фролов О. В. Оптимізація параметру функції-регулятора вузлів при кусково-лінійній інтерполяції плоских кривих з наявними точками перегину за асимптотично-оптимальним алгоритмом / О. В. Фролов // Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка : наукові праці Донецького нац-го технічного унів-ту. ‒ Донецьк, 2020. ‒ №2(31). - С. 47 – 56.
Abstract: Розглянуто моделювання інтерполяції плоских кривих з наявними точками перегину ламаними за асимптотично-оптимальним алгоритмом. Мінімізація максимальної серед похибок послідовності ланок ламаної за методом золотого перетину дала прийнятні результати для кривих з однією та двома точками перегину.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26014
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_Frolov.pdf932,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.